Chụp ảnh Du thuyền 5 sao Đông Dương

picture
By picture 0 Min Read

Tên khách hàng: Ms. Thư

Ngày thực hiện: 01/07/2017

Danh mục:Chụp ảnh du thuyền

Độ khó: Phức tạp

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

Share This Article