Chụp ảnh Nhà hàng AkiraBack

picture
By picture 0 Min Read

Tên khách hàng: Nhà hàng AkiraBack

Ngày thực hiện: 12/07/2017

Danh mục: Chụp ảnh nhà hàng

Độ khó: Trung bình

Xử lý hậu kỳ: Trung bình

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 3 – 5 ngày

 

 

Share This Article