Picture Vietnam

Tư vấn

tuvan@content.vn

Hotline

0919789889

Chụp ảnh Quần âu Mr Lương

Tên Khách hàng: Mr Lương

Ngày thực hiện: 23/06/2018

Danh mục: Thời trang

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.