Picture Vietnam

Chụp ảnh sản phẩm Sobitex

Tên Khách hàng: Ms Quý

Ngày thực hiện: 23/07/2018

Danh mục: Sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý màu sắc ảnh
  • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện ảnh: 2 – 3 ngày